Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Sök projekt

Sök projekt
Internationellt projekt - Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea (TTRC)
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling
Småprojekt Uppbyggarna - UB32 - Skapa förutsättning för hållbart samskapande mellan företag, individer och organisationer på landsbygden och i stad
Betongfabrikens företagscenter AB
Ungdomsprojekt - UU20 - Friluftsliv i Knivsta
Småprojekt Uppbyggarna - UB28 - Utställningsverksamhet i CIK Knivsta
Anette Wixner kultur
Småprojekt Uppbyggarna - UB21 - Tätortsnära gröna stråk i Österbybruk
Films SK
Stort projekt - Rikare vatten
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling
Småprojekt Uppbyggarna - UB27 - Långsiktigt stabil kör som socialt kapital
Knivsta kammarkör
"Vi är övertygade om att detta bidrar till kommunens samhällsutveckling på landsbygden!"
Småprojekt Uppbyggarna - UB25 - Skyltning av Åstråken
Åstråkens Turismförening
Småprojekt Uppbyggarna - UB24 - Vattenbesparande Tekniker Järlåsa
Småprojekt Uppbyggarna - UB8 - Upptäck Uppland
Friluftsfrämjandet Uppsala
"Vill ordna integrationsutflykter!"
Småprojekt Uppbyggarna - UB18 - Vallonernas cykelled
RSMH-Vallonerna Gimo
"Vill öka naturmedvetenheten!"
Ungdomsprojekt - UU13 - Timmerkojan i Tuna
Tuna fritidsgård
Stort projekt - Hållbart Entreprenörskap 2030
Upplandsbygd LLU
Stort projekt - Inkluderande Upplandsbygd 2030
Upplandsbygd LLU
Stort projekt - Projekt för stöd till initial etablering och integration av nyanlända flyktingar i Östhammars kommun
Föreningen Projekt Aktivera Östhammar
Ungdomsprojekt - UU12 - Upprusta Unkan
Österbybruk Ungdomsgård
Ungdomsprojekt - UU14 - Alsike F05
Alsike IF F05
"Vill utbilda unga tränare och anordna fotbollsläger"
Ungdomsprojekt - UU9 - Träning och hälsa
Knivsta ungdomsgård
"Vill få ungdomar att börja träna!"
Småprojekt Uppbyggarna - UB10 - Skolodling på Almunge skola
Annas örter
Småprojekt Uppbyggarna - UB23 - Tunatorget
Föreningen Tunatorget
Småprojekt Uppbyggarna - UB22 - Rådhustorget i Östhammar
Östhammars företagarförening
Småprojekt Uppbyggarna - UB20 - Kolonilotter i Österbybruk
Dannemorabygdens församling
Småprojekt Uppbyggarna - UB17 - Hus på landsbygden
Östhammar kommun
Småprojekt Uppbyggarna - UB16 - Badramp i Gimo
PRO Gimo
Småprojekt Uppbyggarna - UB14 - Gimo rastplats
Gimo Företagarförening
Småprojekt Uppbyggarna - UB11 - Gräsöbacken
Gräsö skärgårdsråd
Småprojekt Uppbyggarna - UB12 - Knutmassotema Gimotorg - valonsk tradition
Gimo hembygdsförening
Småprojekt Uppbyggarna - UB13 - Grönt klassrum
LokaltOdlat Sverige AB
Stort projekt - Mer lokal mat för dig och mig
Bondens mat i Uppland
Småprojekt Uppbyggarna - UB6 - Kulturcentrum, Järnboden sommaren 2019
Föreningen KONSTVARNING
Småprojekt Uppbyggarna - UB5 - Sveriges främsta och mest hållbara cykeldestination
Sigtuna sports club
Småprojekt Uppbyggarna - UB3 - Skulpturstig i Österbybruk
Vänföreningen Österbybruks herrgård
Ungdomsprojekt - UU7 - Rasbo IK föreningslokal
Rasbo IK p03/04
"Vi kan med en bättre lokal ha teamkvällar med blandade kill/tjejlag som kan vara tex kolla på film, träningsläger, pizzamys,."
Småprojekt Uppbyggarna - UB1 - Konsert för unga Rasbo kulturvecka 2019
Rasbo kulturförening
Småprojekt Uppbyggarna - UB2 - Holmen-kollen
Raggarö hembygdsförening
Ungdomsprojekt - UU5 - Films fotbollsskola
Ungdomstränare Films SK
"Vi vill anordna en fotbollsskola för barn mellan 6-13 år!"
Stort projekt - Uppbyggarna
Upplandsbygds LAG
Fokus på hållbar utveckling
Stort projekt - Skolträdgården i Hågaby
Stiftelsen Uppsala Waldorfskola
Skolodlingsprojekt i samverkan
Stort projekt - Odlingskunskap för ett hållbart samhälle
Tuna grönsaker
Skolodlingsprojekt i Tuna!
Stort projekt - Mobilt projektkontor - Uppsökarna
Uppsala kommun
Stort projekt - Ullförmedlingen
Svensk ullförmedling ek. för.
"Vill skapa en digital plattform för köpare och säljare av ull!"
Stort projekt - Attraktiva och levande orter
Företag i Samverkan
"Vi vill prova att sammanföra olika grupper med ett gemensamt intresse som idag inte arbetar tillsammans för att organisera oss och hjälpas åt!"
Stort projekt - Gården som pedagogisk arena
FRKK - Fjord- och frititshästens rid och körklubb
"Inom projektet ska möten uppstå och kulturer mötas på många vis"
Ungdomsprojekt - UU4 - Kilens hundrasthage
"En hundrastgård har varit efterlängtad!"
Stort projekt - Alternativa livsmedelsnätverk i Uppland
Bramaten ek.för.
Ungdomsprojekt - UU2 - Järlåsa vårfest deluxe 2018
Gårdsrådet i Järlåsa
”Vi tänker göra en stor vårfest med b.l.a. bumperballs, sumobrottning och hoppborg. För att sätta Järlåsa på kartan och såklart för att göra en rolig dag!”
Ungdomsprojekt - UU3 - Självstyrande ungdomsgård i Åkerlänna
"Vi rustar upp en lokal som alla är välkomna till!"
Stort projekt - Längdskidspår på konstsnö i Sigtuna
Sigtuna sports club
Stort projekt - Upplandsbygds fotbollsföreningar som landsbygdsutvecklare
UPPLANDS FOTBOLLSFÖRBUND UFF
Ungdomsprojekt - UU1 - Bio i bygdegården
Moviez FF
"Vill anordna filmvisning i Östhammar"
Stort projekt - Ung i Upplandsbygd
Upplandsbygds LAG
Stort projekt - Oland visar i Alunda 2017
Stort projekt - Förstudie integration Upplandsbygd
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling
Utvecklingscheck - 2016-37 - Tegelsmoraleden
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel
"Vi vill inom projektet utveckla ett antal ledsträckningar för vandring, cykel och kanot..."
Utvecklingscheck - 2016-36 - Landsbygdsmatchning
Landsbygdsutvecklarnas alumninätverk
"Vi vill matcha ihop studenter med organisationer i Upplandsbygd som på något sätt arbetar med landsbygdsutveckling"
Utvecklingscheck - 2016-33 - Gula skolan Skånela Sockenförening
Skånela sockenförening
"Vi vill rusta upp en del av föreningens fastighet för uthyrning till lokala företag och föreningar!"
Utvecklingscheck - 2016-34 - 10-årsjubileum på Eda lägergård
Eda lägergårdsförening
Utvecklingscheck - 2016-35 - REKO-ring
Gullinbursti Lantbruk
"Intresset för att köpa närproducerade lokala produkter är stort och ökar!"
Utvecklingscheck - 2016-30 - Bättre kanotled i Fyrisån
Upplandsstiftelsen
"Vi vill göra kanotleden mer lättillgänglig!"
Utvecklingscheck - 2016-32 - Lekplats Stenevi IP Långhundra
Lagga Långhundra BK
"Förhoppningen är att få föräldrar och småsyskon att stanna kvar vid träningar och matcher!"
Utvecklingscheck - 2016-29 - Föreningsmatchning Knivsta
Föreningsrådet Knivsta kommun
"Vi vill matcha nyanlända med en lokal förening i Knivstabygden!"
Stort projekt - LLUST
Upplandsbygds LAG
LLUST – LEDANDE, LÄRANDE, UTVECKLANDE, STÖDJANDE MED TIMING
Utvecklingscheck - 2016-28 - Lokala ekonomidagar 2016
Hela Sverige ska leva Länsbygderådet i Stockholms län
"Vi vill visa på metoder, arbetssätt och möjligheter att stärka och utveckla entreprenörskap på landsbygden!"
Utvecklingscheck - 2016-26 - Kulturbete i Vällnora bruk
Vällnora kulturmiljöförening
"Vi vill synliggöra och återinföra kulturlandskapet!"
Utvecklingscheck - 2016-27 - Webbplats näringsliv/föreningsliv i Knivsta
Visit Knivsta
"Vi vill visa vad Knivsta har att erbjuda!"
Utvecklingscheck - 2016-24 - Organisation för ullmarknad i Österbybruk
Föreningen Ull i Uppland
"Vi vill jobba fram en fram en stabil organisation!"
Utvecklingscheck - 2016-23 - Agro Forestry demonstrationsodlingarna
Sjelin lantbruk
"Visning och provkörning av lämpliga maskiner och verktyg är en pedagogisk brygga till att gå vidare med odlingar!"
Utvecklingscheck - 2016-11 - Utveckling av service kring lanthandeln i Oxsätra
Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB
"Vi vill etablera en mer generell service kring den lokala butiken för traktens positiva utveckling!"
Utvecklingscheck - 2016-21 - Båtramp i Strömaren
Strömarens naturvårdsförening
"Vi vill fixa en båtramp!"
Utvecklingscheck - 2016-22 - Grunda Havsvikar
Högklykeviken-Rostens Vattenvårdsförening
"Vi vill genom vassröjning öka vattenomsättningen!"
Utvecklingscheck - 2016-19 - Lansering av Roslagsmjölk
Roslagsmjölk AB
"Vi vill på sikt starta ett lokalt mejeri!"
Utvecklingscheck - 2016-05 - Åstråken - värt en omväg: Projekt marknadsföring
Åstråkens turismförening
"Vi vill öka turismen via marknadsföring!"
Utvecklingscheck - 2016-06 - Attraktiva och levande centrum året runt - Utvecklingscheck
Företag i Samverkan
"Ortsspecifika träffar är en ovärderlig draghjälp för att lokalt nå fler aktörer!"
Utvecklingscheck - 2016-13 - Utegym Långhundra
Friluftsfrämjandet Långhundra lokalavdelning
"Vi vill få fler ungdomar att börja träna!"
Utvecklingscheck - 2016-09 - Linlada
Föreningen Upplands Lin
"Vi kommer att kunna visa upp verksamheten till större grupper eller enskilda, som också kan få prova på att bereda lin!"
Utvecklingscheck - 2016-08 - Historisk bild av orangeriträdgården och fortsatt förädling av trädgården
Föreningen Orangeriträdgården i Österbybruk
"Vi vill ge en bild av orangeriets och trädgårdens historiska bakgrund!"
Utvecklingscheck - 2016-07 - Bättre Lan på landet - Utvecklingscheck
E-Sport Uppsala
"Vi vill skapa drog-och alkolholfri sommarkativitet för barn och ungdomar!"
Utvecklingscheck - 2016-04 - Kulturmarknad och musik i Hagby - Utvecklingscheck
Hesta Snickeri AB
"Vi vill skapa nya vägar till samverkan!"
Utvecklingscheck - 2016-02 - Kansli/information Gärdebyn - Utvecklingscheck
Olandsbygdens golfklubb
"Vi vill skapa en informationsplats!"
Utvecklingscheck - 2016-01 - Spökvandring 2.0 - Utvecklingscheck
Stiftelsen Österbybruks herrgård
"Vi vill levandegöra vallonbrukens historia via berättelser om spöken!"
Stort projekt - Landsbygdens säkerhets- och miljövärden samt lokal mötesplats och företagsamhet
Drälinge byalag och vägförening
"Sammantaget förväntas insatserna förbättra livskvalité och säkerhet samt stimulera en ökad kollektivtrafik till gagn för miljön".


Visa navigering