Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


4. Projektplan inför ansökan steg 2

 

Viktiga saker att tänka på:

  • Alla kostnader och intäkter ska särredovisas – Alla kostnader och intäkter som tillhör projektet måste särredovisas i er bokföring. Det innebär att ni måste upprätta ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer för de utgifter och intäkter som hör till projektet.
  • Ni behöver bifoga jämförande prisuppgifter - I de flesta fall behöver sökande ta in minst två jämförande offerter och prisuppgifter för att visa på att kostnaderna i budget är rimliga. Om den totala budgeten överstiger 500 000 kr behöver ni bara ta in offerter för poster som överstiger 50 000 kr. 
  • Faller er organisation under lagen om offentlig upphandling? Om så är fallet kan ni behöva upphandla era investeringar eller tjänster. Ni kommer då behöva skicka in underlag gällande upphandlingen så det är viktigt att ni sparar dem.
  • Behövs tillstånd för att genomföra insatsen? – För vissa insatser kan det krävas tillstånd. Det kan även behövas avtal, intyg, beslut, godkännande eller annat. Dessa underlag ska bifogas ansökan.
  • Kostnader som uppkommit innan ansökan om stöd registrerats hos Jordbruksverket är inte stödberättigande.

 

Läs igenom vår strategi och målen/urvalskriterierna som finns för varje insatsområde. Strategin finns att hämta härAlla projekt som beviljas ska matcha något av Upplandsbygds 4 insatsområden i strategin, som är: Företagande och arbetstillfällen, Samspel land och stad, Ungdomar, Utvecklande bygder.

 Nu kan ni i projektgruppen arbeta med er projektplan som bland annat innehåller budget och aktivitetsplan. Frågorna nedan är frågor som ni med fördel kan jobba med och spara tills ni i nästa steg kommer att få fylla i dem via e-tjänsten.

 

 


Visa navigering