Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Inkluderande Upplandsbygd 2030

 

I socialfondsprojektet ”Inkluderande Upplandsbygd 2030” vill vi ge nya resurser till aktörerna i de två nystartade nätverken Inkluderarna och Platsutvecklarna. Projektet ska stimulera till nya samverkansformer mellan aktörer som vill bidra till uppfyllelsen av de globala målen på lokal nivå. De globala hållbarhetsmålen som nätverken arbetar med kommer få sin lokala prägel genom att aktörerna hittar nya lösningar de på samhällsproblem som finns i vårt område kopplat till arbetslöshet och utanförskap i olika former.

Mer information om projektet kommer.

 


Visa navigering