Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

 

OBS! ANSÖKNINGSSTOPP.

Ansökningarna har ramlat in i rasande fart! Nu måste vi därför dra i handbromsen och meddela att vi sätter stopp för ansökningarna gällande småprojekt i Uppbyggarna då pengarna är uppbokade.

 

 

-Snabba lokala insatser och hållbar utveckling i Upplandsbygd.

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har under 2019-2020 möjlighet att dela ut projektstöd i form av småprojekt från 30 000 kr- 120 000 kr. Ansökningarna kommer att hanteras löpande tills pengarna är slut.

Ni kan till exempel söka ett småprojekt om:

  • Ni är ett nätverk som vill göra en lokal insats

  • Ni är en grupp företagare och/eller föreningar som vill göra en lokal insats

  • Ni är verksamma inom Upplandsbygds område, dvs Uppsala kommun (exklusive Uppsala stad), Knivsta kommun, Sigtuna kommun (exklusive Märsta tätort) eller Östhammars kommun

 

Syfte

Syftet med småprojekten är att skapa möjligheter till hållbar lokal utveckling. Stödet kan bland annat användas för att inkludera nya grupper i lokal verksamhet eller utveckling, utveckla nätverk eller hållbara affärsidéer, jobba lokalt med naturresurser, hitta sätt för att sänka utsläpp av växthusgaser, öka lärandet för lokal och hållbar utveckling, utveckla samverkan mellan olika aktörer och sektorer, göra förstudier, arrangemang, investeringar eller pilotprojekt.

 

Mål

Målet med projektet är att ta tillvara på det lokala engagemang och de lokala idéer som finns. Därefter ska projektgruppen tillsammans med hållbarhetscoachen utveckla projektet i en så hållbar riktning som möjligt. Vad är då hållbarhet? Jo, när vi jobbar med hållbarhet på Upplandsbygd så har vi ett spindeldiagram som stöd. Det kommer ni att få bekanta er mycket med under ansökningsprocessen. Läs mer under fliken "Hållbar utveckling". Hållbarhetscoachen finns med som ett stöd när ni behöver.

 

Praktisk information

Ett småprojekt hos Upplandsbygd lokalt ledd utveckling är en del av ett större projekt- Uppbyggarna. Man kan likställa ett småprojekt med ett mini-Leaderprojekt, där handläggningen och förfarandet är förenklat. Projekttiden kan som längst vara 9 månader från och med beviljandedatum.       Sökande måste vara en förening, ett företag eller ett nätverk. Projektet ska samverka med fler aktörer, från olika sektorer (näringsliv/ideell/offentlig). Det krävs att minst två olika sektorer samverkar med varandra.

 

Vad kan vi inte ge stöd till och vad måste man tänka på?

Stöd till drift av ordinarie verksamhet lämnas inte. Stöd till enskilt företag kan ej beviljas. Observera att projektet måste gynna fler än de som deltar, och att de som gynnas måste finnas inom Upplandsbygds geografiska område, det vill säga Uppsala kommun (exklusive Uppsala stad), Knivsta kommun, Sigtuna kommun (exklusive Märsta tätort) samt Östhammars kommun. Projekten måste vara lokalt förankrade och ha ett underifrånperspektiv – det betyder att idéerna kommer ifrån, genomförs av, och nyttan tillfaller, de som bor och verkar i Upplandsbygds område, det vill säga Uppsala kommun (exklusive Uppsala stad), Knivsta kommun, Sigtuna kommun (exklusive Märsta tätort) eller Östhammars kommun.

 

GDPR

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling ställer krav på utvärdering och dokumentation. De som söker och blir beviljade medel åtar sig att informera om projektet och svara på frågor om projektet om så efterfrågas. Projektet måste vara öppet och transparent. En grundtanke i Leader är att idén ska vara överförbar till andra projekt. Detta innebär att ett projekt som blir beviljat stöd från Upplandsbygd behöver godkänna att uppgifter och bilder om projektet och dess deltagare läggs ut på hemsidan för Upplandsbygd och i de sociala medier som används av Upplandsbygd ( ex. nyhetsbrev, facebook och instagram).


Visa navigering