Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

Win-win med lokalodlat koncept

Att kunna framställa bra och näringsrik mat för en lokal marknad trots begränsade resurser kan låta som en omöjlighet. Men för Fredrik och Maja i Sigtuna var det en ekvation som absolut skulle lösas.

 

 

Sedan 2018 driver Maja DeBernardo och Fredrik Svensson LokaltOdlat Sverige AB, och precis som det företagsnamnet antyder handlar affärsidén om lokalproducerat. Målet är att fler små odlare ska ansluta till konceptet som går ut på att grönsaker från LokaltOdlat inte ska produceras mer än tre mil bort. Bra för både klimat och för handlare som kan garantera grönsakernas kvalitet och ursprung.

Hej, berätta mer om LokaltOdlat och hur allt började!

Vi har alltid varit intresserade av bra mat och funderade länge på hur vi själva skulle kunna producera näringsrika livsmedel på liten yta. I vårt fall började det med höns, perfekta husdjur för en småbarnsfamilj där barnens matrester blev till foder och vi fick fina ägg. Därifrån kändes inte steget till en liten flock får inte jättestort – bra mat, öppet landskap och inga transporter! Stora mängder lammkött importeras annars från Nya Zeeland.

Sen upptäckte vi microgreens – grödor som odlas inomhus, utan jord, och som kräver minimalt med yta. 2018 kontaktade vi några lokala restauranger i Sigtuna som nappade på vårt erbjudande om lokalt odlade grödor. Det blev starten på en småskalig verksamhet med stående leveranser av microgreens till majoriteten av Sigtunas restauranger och konferenshotell.

Hur kom ni i kontakt med Upplandsbygd?

Vi hade gjort ett utbildningsprojekt med Upplandsbygd gällande odling tillsammans med skolor i Sigtuna Kommun. När Upplandsbygd öppnade upp ansökan till programmet Hållbart Entreprenörskap 2030 var målet att få ett större nätverk och ny kunskap inom företagande. Vårt mål är att få fler odlare ska vilja ansluta till LokaltOdlat.

Hur har er verksamhet utvecklats sedan ni blev antagna till programmet?

Under programmets gång har vi haft pandemin som fullständigt slog undan vår primära marknad då hotell och konferens gick till noll kunder över en natt. Vi fick under en tid ställa om verksamheten och försäljningen skedde via REKO-ringar i närområdet.

Men vi har fått möjligheten att under tiden investera i en affärsplan, juridiska dokument och förbättrad dokumentation till odlare och intressenter av vårt koncept.

Vad är nästa steg?

Vår plan är att hjälpa andra små entreprenörer att göra som oss. Vi har lagt mycket tid på att hitta rätt leverantörer av allt som behövs för att driva odling. Utifrån det skapade vi företaget LokaltOdlat Sverige AB. Målet är att samarbeta och hjälpa andra att komma igång med lokala odlingar, med ett uttalat mål att det inte skall vara mer än 30 km från odling till kund.

Vi kan erbjuda andra odlare allt från kunskap, förbrukningsmaterial och hela system. Vi vill bli fler som odlar och tillsammans kan vi använda namnet LokaltOdlat som så väl speglar vad vi gör.

Vad innebär hållbart entreprenörskap för dig?

Hållbart entreprenörskap är ett brett begrepp där vi mestadels fokuserat på att bidra till det lokalt producerade. Leveranserna blir mindre känsliga för samhällsstörningar och uteblivna transporter, dessutom kan vi leverera levande grödor helt utan förpackningar. För kunderna innebär detta längre hållbarhet och mindre svinn.

Hållbart ska även vara inkluderande och lärande. Tillsammans med Sigtuna kommun driver vi odling i matsalar på ett flertal skolor i kommunen.

Tips för hållbart entreprenörskap

Sätt igång, det behöver inte bli perfekt över en natt! Medvetna små steg i rätt riktning tar dig mot målet.

 

 


Visa navigering