Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

Hållbart Entreprenörskap 2030 är ett program för hållbar affärsutveckling i Upplandsbygds upptagningsområde. Programmet riktar sig till entreprenörer i Upplandsbygd som har ambitioner att utvecklas inte bara socialt och ekonomiskt utan även på ett sätt som stärker ekosystemen.

 

Syfte

Syftet med projektet är att stärka det hållbara entreprenörskapet i området samt att underlätta för de organisationer som vill arbeta med de affärsmöjligheter som öppnas upp genom det lokala arbetet med Agenda 2030.

I detta program innebär det att utveckla och utforska möjligheter för entreprenörer i Upplandsbygd att ta några kliv framåt i just deras verksamhet vad gäller hållbarhet tillsammans med andra. Deltagarna i programmet får tillgång till expertis inom områdena hållbar utveckling och hållbar affärsutveckling, både på grupp- och individnivå.

Varje entreprenör eller företag tilldelas också resurser för att utveckla sin verksamhet ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024. Som deltagare kommer du få tillgång till nätverk och lotsfunktioner inte bara mot entreprenörer i bygden, utan också mot offentliga myndigheter och föreningsliv.

Programmet har som långsiktig ambition att, med denna satsning, skapa både nya arbetstillfällen och innovationer. Därför kommer entreprenörer som har dessa ambitioner att väljas ut.

Åtta entreprenörer kommer väljas ut för detta program.

 

Mål med programmet

  • att ge kunskap och insyn i hållbar affärsutveckling, både lokalt och i ett större perspektiv

  • att tillgängliggöra resurser till entreprenörer för att genomföra hållbar affärsutveckling. Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024

  • att denna satsning ska mynna ut i nya arbetstillfällen, tjänster, produkter och innovationer

 

Programmets tidsplan och innehåll

Programmet består preliminärt av:

  • Kick-off med introduktion i mars 2023

  • Föreläsningar med tillhörande övningar under perioden mars 2023 till juli 2024, som kopplar till framtagande av hållbara affärsplaner

  • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under våren 2023 och avstämningar höst och vinter 2023/2024

  • De åtta företagen tilldelas resurser för att ta fram tjänster eller produkter för att kunna utveckla företaget under 2024. Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024

  • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under 2023 och 2024

  • Avslutande event och inspirationskonferens juni 2024

 

Förväntningar på deltagare

Grunden för programmet är engagemang, öppenhet och interaktivitet. Deltagarna förväntas jobba både självständigt och i grupp mellan seminarier, rådgivningar och uppföljningsmöten. Deltagarna förväntas också dela med sig av erfarenheter till de andra deltagarna. Förhållningssätt till sekretess inom detta program finns att läsa på vår hemsida. Programmets styrka blir samverkan mellan deltagarnas olika expertis och programledningens olika kompetenser.

 

Sekretess och GDPR

Mer information kommer inom kort.

 

Ansökan och ytterligare information

Ansökningsperioden för detta program är december 2022 och januari 2023. Sök senast den 31 januari 2023. Ansökningsblanketter finns tillgängliga här.

 

Syfte

Syftet med projektet är att stärka det hållbara entreprenörskapet i området samt att underlätta för de organisationer som vill arbeta med de affärsmöjligheter som öppnas upp genom det lokala arbetet med Agenda 2030. I detta program innebär det att utveckla och utforska möjligheter för entreprenörer i Upplandsbygd att ta några kliv framåt i just deras verksamhet vad gäller hållbarhet tillsammans med andra. Deltagarna i programmet får tillgång till expertis inom områdena hållbar utveckling och hållbar affärsutveckling, både på grupp- och individnivå. Varje entreprenör eller företag tilldelas också resurser för att utveckla sin verksamhet ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024. Som deltagare kommer du få tillgång till nätverk och lotsfunktioner inte bara mot entreprenörer i bygden, utan också mot offentliga myndigheter och föreningsliv. Programmet har som långsiktig ambition att, med denna satsning, skapa både nya arbetstillfällen och innovationer. Därför kommer entreprenörer med dessa ambitioner att väljas ut. Åtta deltagare kommer att väljas ut för detta program.

 

Mål med programmet

• I) att stärka och utveckla entreprenörer i Upplandsbygd • II) att ge kunskap och insyn i hållbar affärsutveckling, både lokalt och i ett större perspektiv • III) att tillgängliggöra investeringsbidrag till entreprenörer för att genomföra hållbar affärsutveckling • V) att denna satsning ska mynna ut i nya arbetstillfällen, tjänster, produkter och innovationer

 

Programmets tidsplan och innehåll

Programmet består preliminärt av: • I) Kick-off med introduktion i mars 2023 • II) Föreläsningar med tillhörande övningar under perioden mars 2023 till juli 2024, som kopplar till framtagande av hållbara affärsplaner • III) Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under våren 2023 och avstämningar höst och vinter 2023/2024 • IV) De åtta företagen tilldelas resurser för att ta fram tjänster eller produkter för att kunna utveckla företaget under 2024. Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024 • V) Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under 2023 och 2024 • VI) Avslutande event och inspirationskonferens juni 2024

 

Förväntningar på deltagare

Grunden för programmet är engagemang, öppenhet och interaktivitet. Deltagarna förväntas jobba både självständigt och i grupp mellan seminarier, rådgivningar och uppföljningsmöten. Deltagarna förväntas också dela med sig av erfarenheter till de andra deltagarna. Förhållningssätt till sekretess inom detta program finns att läsa på vår hemsida. Programmets styrka blir samverkan mellan deltagarnas olika expertis och programledningens olika kompetenser.

 

Sekretess och GDPR

Mer information kommer.

 

Ansökan och ytterligare information

Ansökningsperioden för detta program är december 2022 och januari 2023. Sök senast den 31 januari 2023. Ansökningsblanketter finns tillgängliga här.

 

 

Upplandsbygd finansierar hela programmet vilket gör deltagandet kostnadsfritt.

;"

 

För affärsutveckling och stärkta ekosystem - samtidigt!


Visa navigering