Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

NÖDVÄNDIGA DOKUMENT

 

NÖDVÄNDIGA DOKUMENT

 

SYFTE

Syftet med Ung i Upplandsbygd är att ge unga på landsbygden möjligheter att medverka i utvecklingen på orten eller i regionen.

MÅL

Målet är att 16 mindre och lokala projekt skall påbörjas, drivas och slutföras av unga i Upplandsbygd innan december 2020.

SYFTE

Syftet med Ung i Upplandsbygd är att ge unga på landsbygden möjligheter att medverka i utvecklingen på orten eller i regionen.

 

MÅL

Målet är att 16 mindre och lokala projekt skall påbörjas, drivas och slutföras av unga i Upplandsbygd innan december 2020.

VÅR VISION:

Upplandsbygd är hållbar, levande och attraktiv år 2022.

VÅRA INSATSOMRÅDEN:

Ett av våra fyra tematiska insatsområden är ungdomar.

FRÅN VÅR STRATEGI:

"Ungdomar har en central roll för att ge nya perspektiv på utvecklingsarbetets inriktning och mål. Ungdomsverksamhet är en viktig del av lokal utveckling på landsbygden och en förutsättning för återväxt och utveckling i regionen"

RESULTAT: UNG I UPPLANDSBYGD

Av dessa anledningar har vi skapat Ung I Upplandsbygd.

 

Vad gäller när man vill ansöka om projektstöd?


Visa navigering