Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Söka projektmedel

Vi har nu glädjen att välkomna projektansökningar upp till nu max 2 miljoner kronor per sökande organisation. De som först kan presentera bra projekt har förtur tills pengarna tagit slut.

Observera att alla projekt måste genomföras och slutredovisas senast sista december 2024 och det är de projekt som först prioriteras av Upplandsbygds styrelse som har möjligheten att genomföra den tänkta idén. Vänligen notera att i och med beredningstider hos Upplandsbygd och Jordbruksverket bör man räkna med att kunna starta sitt projekt tidigast våren 2024.

Har ni en idé?

För att klargöra om er projektidé kan bli aktuell för en framtida finansiering inom ramen för Upplandsbygd lokalt ledd utveckling ska ni fylla i en idéskiss och e-posta till oss så återkommer vi. Klicka här för att komma till idéskissen!

Sista dag för att inkomma med en idéskiss är sista januari 2023.

Projektstöd: Om ett projekt gynnar en bredare allmänhet så räknas det som projektstöd. Det finns en maxgräns på 2 miljoner kronor per ansökan, och det går att söka stöd för 100% av kostnaderna. Dock måste projektägaren ha minst 20% av projektets totala projektmedel i likvida medel då Jordbruksverket endast betalar ut de sista 20% av kostnaderna efter projektets godkända slutredovisning.

Projektstöd till företag: Om projektet endast gynnar ett eller flera företag som deltar i projektet är maxtaket för stöd 200 000 kr. Stöd kan fås upp till 70 % av kostnaderna. Med andra ord får inte de 200 000 kronorna utgöra mer än 70 % av den totala budgeten. Den totala budgeten kan alltså vara större än 200 000. Läs mer om projektstöd till företag här.”

 

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling har en strategi som berättar både om visionen och hur vi ska uppnå den. Nedan kan du ladda ner både den korta versionen för enkel översikt och den långa versionen för djupare förståelse.

Strategi - Lång version

Strategi - Kort version

Förklaring till poängsättning

 

 

 

 

Karta över Upplandsbygds verksamhetsområde

Karta


Visa navigering