Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Genomförda temakvällar

 

Här finns dokumentation från genomförda temakvällar:

 

6 december 2018 - Självförsörjande Upplandsbygd

 

22 november 2018 - Hållbara kommunikationer på landsbygden

 

1 mars 2018 - Utveckla bygdens servicepunkt

Vilka möjligheter finns det att utveckla den kommersiella servicen i er bygd? Hur kan ideella, privata och offentliga aktörer samarbeta för att göra ert samhälle bättre och bekvämare att bo i. Hur skapar ni lokalt engagemang för att utveckla den servicepunkt som redan finns i hos er? 

 

6 mars  - Hållbara kretsloppssystem för samlingslokaler

Hur kan föreningar i mindre samhällen arbeta för att kooperativt anlägga enskilda avlopp enligt det nya regelverket?
Syftet med temakvällen är att beskriva vilka möjligheter som finns för dessa föreningar att driva projekt inom Upplandsbygd LLU samt inspirera till samarbeten med andra intressanta aktörer inom området som leder till utveckling av föreningarnas verksamhet.

 

15 mars - Ungt ledarskap

Hur kan unga stärkas att själva påverka sin organisation och driva resursstarka projekt? 
Till den här temakvällen vill vi samla unga ledare i Upplandsbygd och inspirera till utvecklat personligt ledarskap och visa på spännande möjligheter till samarbeten med unga ledare inom andra organisationer.

 

20 mars - Lokal ekonomisk analys

Temakväll där aktörer i lokalsamhällen får veta hur de kan göra en Lokal ekonomisk analys över sin bygd. Dessa analyser blir bygdens verktyg för vidare utvecklingssatsningar. Syftet med temakvällarna är att beskriva vilka möjligheter som finns för dessa organisationer att driva projekt inom Upplandsbygd LLU samt inspirera till samarbeten som leder till utveckling av organisationernas verksamhet.

 


Visa navigering