Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


  

Vi vill i programmet Inkluderande Uppladsbygd 2030 stötta de organisationer som kan och vill ge ungdomar och vuxna som står utanför arbetsmarknaden meningsfulla aktiviteter och intressanta mötesplatser runt om i Upplandsbygd.

Vi vill också ge resurser för organisationer att utveckla socialt företagande för ett långsiktigt inkluderingsarbete. De som kan ansöka om att delta i detta program är ideella föreningar, ekonomiska föreningar, sociala företag och arbetsintegrerande sociala förtag.

Här kan du läsa mer om programmets innehåll 
Här hittar du programmets ansökningsformulär.
Vid frågor ta kontakt med projektledaren.

 

Mål med programmet

  • att ge kunskap om och stötta organisationer inom inkluderingsarbete och socialt företagande
  • att tillgängliggöra resurser till organisationer för att utveckla nya aktiviteter och/eller mötesplatser.
  • att några av de nya aktiviteter som tas fram kan stärka anställningsbarheten hos målgruppen vuxna i någon form av utanförskap.
  • Att några av de nya aktiviteter som tas fram riktas till ungdomar som befinner sig i någon form av utanförskap.
  • att knyta kontakter och inspireras av inkluderingsarbete i andra EU-länder
  • att nya föreningar och sociala företag startas upp.
  • att stärka och utveckla aktörerna i Upplandsbygds hållbarhetsnätverk Inkluderarna och Platsutvecklarna.

Visa navigering