Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsenInom föreningen Upplandsbygd LLU finns fyra nätverk:

Innovatörerna.
Återvinnarna.
Inkluderarna.
Platsutvecklarna.

 

Dessa nätverk samlar aktörer med intresse för de olika teman varje nätverk arbetar med och vi hittar en blandning av privata-, offentliga-, och ideella aktörer i varje. Som medlem i Upplandsbygd är det lätt att komma åt information om evenemang, projekt och annat som händer. Medlemmar kommer prioriteras platser för studiebesök, föreläsningar och nätverksträffar inom detta projekt så bli gärna medlem hos oss!


Preliminärt kommer nätverksträffarna kring naturkulturturism motsvara 8 träffar á 1h. Nätverksträffarna syftar till att stärka engagemanget kring blågröna näringar, skapa god överblick över våra lokala naturtillgångar, skapa en besöksnäringsprofil för arbetsområdet, knyta samman olika kompetenser samt att planera för ”praktisk naturvård” och naturskyddsområdesingrepp.


Visa navigering