Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


11. Beslut och genomförande/utbetalningar

När Jordbruksverket godkänt din projektansökan kan du börja genomföra projektet. Det första ni bör göra är att läsa igenom beslutet noga. Där framgår bland annat vilken logotyp ni ska använda i all kommunikation och marknadsföring utåt. Läs mer under rubriken "logotyp"

När kostnader uppstått kan du ansöka om delutbetalning. Ett tips är att göra ansökan om delutbetalningar kontinuerligt under projektets gång.

 

Om någonting inte går som tänkt eller ni skulle vilja ändra någonting i projektet, t.ex i budget - kontakta leaderkontoret och ta reda på om ni behöver ansöka om en ändring i projektet. 

 

Ansökan om delutbetalning

Vi rekommenderar starkt att ni hör av er till oss på kansliet för att gå igenom era underlag till ansökan om utbetalning innan ni skickar in den!

 Du ansöker om utbetalning via e-tjänsten på Mina sidorDu väljer Stöd inom lokalt ledd utveckling och Sök utbetalning.

Guide till ansökan om utbetalning

 Du kan ansöka om förskott eller utbetalning när som helst efter att du fått ditt beslut om stöd. För att ansöka om del- eller slututbetalning måste du haft utgifter för ditt projekt. Kom ihåg att du får stödet i efterhand - du måste alltså ha betalat dina utgifter innan du kan söka utbetalning för dem. Du kan bara söka utbetalning för de utgifter som står i beslutet om stöd. Sök ersättning för dina utgifter i god tid då Jordbruksverkets handläggningstider kan vara långa, ibland över ett halvår.

EU ställer även krav på att den som fått stöd måste informera om detta genom att visa EU-och leaderlogotyperna. Om detta informationskrav inte följs kan jordbruksverket återkräva hela eller delar av stödet. Läs mer om logotyperna i ert beslut om stöd. Upplandsbygd har tagit fram egna logotyper, godkända av jordbruksverket,  som ni också ska använda. Klicka här för att komma till logotyperna

   


Visa navigering