Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Om oss

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling är en ideell förening och har sitt kansli i Storvreta. Föreningen har en styrelse som kallas LAG – Local Action Group. LAG består av 15 ledamöter som beslutar om projektstöden och utses på föreningens årsmöte. Sammansättningen styrs av föreningens stadgar samt de regler och anvisningar som EU och Sverige satt upp.

Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.

Området består av fyra kommuner inom Uppsala och Stockholms län:

 • Uppsala kommun, exklusive Uppsala stad
 • Knivsta kommun
 • Sigtuna kommun, exklusive Märsta tätort
 • Östhammars kommun

 

LAG-styrelse

Ordförande: Ulrik Wärnsberg, Offentlig Uppsala

Vice ordförande: Birgitta Söderberg, Ideell Östhammar

Andra vice ordförande: Anna Olsson, Privat regional

Styrelseledamöter:

 • Erik Melin, Offentlig Regional
 • Mats Olsson, Ideell Sigtuna
 • Lars-Ove Ivarsson, Ideell Uppsala
 • Emma Eriksson, Privat Östhammar
 • Leif Eriksson, Privat Knivsta
 • Elisabeth Secher, Ideell Knivsta
 • Per Edstam, Offentlig Knivsta
 • Caroline Ullman, Ideell Uppsala
 • Anna Sverredal, Privat Uppsala
 • Gill Brodin, Offentlig Sigtuna
 • Ann Gidlund, Ideell Sigtuna
 • Stefan Edelsvärd, Offentlig Östhammar
 • Torbjörn Einarsson, Adjungerade, Offentlig Vallentuna
 • Robban Dahlin, Adjungerande, Ideell Vallentuna
 • Micael Sundström, Adjungerande, Privat Vallentuna

 

Strategin

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har en utvecklingsstrategi i originalutförande och en kortversion. För att läsa strategin klicka på fliken "Möjligheter" - " Större projekt", där finns båda versionerna att hämta. Strategin arbetades fram av en mängd lokala aktörer under 2014-2015. Utvecklingsstrategin är Upplandsbygd Lokalt Ledd Utvecklings grund och LAG ansvarar för att strategin följs och att organisationen arbetar på rätt sätt för att nå så bra resultat som möjligt.

 

Kansliet

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli, som är beläget i Storvreta på Kilsgärdesvägen 3A. 

 

 

 

         

 

 


Visa navigering