Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


PLATSUTVECKLARNA

I detta nätverk ingår aktörer med intresse för lokala smarta servicelösningar, att värna och tillgängliggöra natur och kulturmiljöer, samt att inkludera marginaliserade grupper i den lokala utvecklingen. Nätverket jobbar med de globala målen nummer 14, 15, 16 och 17.

   

LÄS MER OM PLATSUTVECKLARNAS VISION FÖR FRAMTIDEN OCH VILKA FRÅGOR SOM NÄTVERKET HAR ARBETAT MED TIDIGARE HÄR!

ÄR PLATSUTVECKLARNA RÄTT NÄTVERK FÖR DIG?

  • Arbetar din organisation med att utveckla ett mindre samhälle så att livskvalitén ökar för invånarna?
  • Vill ni börja arbeta mer med social hållbarhet och att inkludera nya grupper i den lokala utvecklingen?
  • Brinner ni för att främja den biologiska mångfalden och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för fler?
  • Vill ni hitta nya spännande samarbetspartners för att ta er verksamhet till en ny nivå?
  • Tycker ni att de fyra globala hållbarhetsmålen ovan är viktiga att arbeta med på lokal nivå?

SVARADE DU JA PÅ NÅGON AV OVANSTÅENDE FRÅGOR?

VAD KUL! DÅ PASSAR NI JÄTTEBRA IN I PLATSUTVECKLARNA

 

OK, men vad innebär det att ingå i nätverket?

NYA KONTAKTER. Ni får ingå i ett nätverk av organisationer som brinner för och arbetar med samma hjärtefrågor som ni. Medverkan är helt kostnadsfritt och ni deltar bara på de aktiviteter som ni själva vill delta på.

NY KUNSKAP OCH INSPIRATION. Ni får lära er mer om hur organisationer kan arbeta med de globala hållbarhetsmålen på lokal nivå. Ni kommer att bli inbjudna till inspirerande temakvällar och nätverksträffar och kan själva vara med och påverka innehållet på dessa träffar.

RESURSER OCH PÅVERKAN. Ni får veta mer om vilka resurser som finns för att stötta lokala initiativ för en hållbar utveckling och får möjlighet att skapa nya samarbeten.

 

VILL NI VETA MER OCH ANMÄLA INTRESSE ATT INGÅ I NÄTVERKET PLATSUTVECKLARNA?

Skicka ett mail till my.sellberg@upplandsbygd.se

Gå med i nätverkets facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/1237334533114627


Visa navigering