Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

Hållbart Entreprenörskap 2030 är ett program för entreprenörer med ambitioner att utvecklas hållbart. Idag finns ett stort behov av att ställa om eller utveckla samhället på ett hållbart sätt. Det behöver ske på alla plan i samhället och Hållbart Entreprenörskap 2030 fokuserar på entreprenörer i Upplandsbygd.

 

Antar ni utmaningen att både jobba med affärsutveckling och stärka ekosystemen samtidigt? Då kan du läsa vidare!

 

Vilka kan delta?

Programmet riktar sig till entreprenörer i Upplandsbygds område som har ambitioner att utvecklas på ett hållbart sätt och som vill dela kunskap och erfarenheter i grupp. Vårt område finns definierat på

/om-upplandsbygd-lokalt-ledd-utveckling/

 

 

Vad får man genom programmet?

  • Kunskap och insyn i hållbar affärsutveckling, både lokalt och i ett större perspektiv

  • Individuell coachning, rådgivning och praktiska övningar för just ditt företag eller dina idéer

  • Resurser i form av tjänster eller produkter för att genomföra hållbar affärsutveckling. Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024

  • Ett nätverk av entreprenörer i området med liknade ambitioner och programledning med stora kunskaper inom hållbar affärsutveckling

  • Möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter med andra i området

 

Expertråd och coachning

Utbildningsdelen av programmet leds av de två konsulterna Pia och Louise

Pia Anderson är varumärkesstrategen som tog steget från reklam till employee-branding och vidare till hållbar affärsutveckling. Med erfarenhet från hur man bygger varumärket genom löften i reklambranschen, till hur man bygger varumärket inifrån tillsammans med alla medarbetare, ledningsgrupp och ägare, integrerar hon idag hållbarhet som en självklar del i affärsplanen som bygger varumärket i modellen 5Vtill5P.

 

 

Pia har ett brinnande engagemang för hållbar affärsutveckling i både små och medelstora entreprenörer. Hon har utvecklat modellen 5Vtill5P, som i tio steg visar hur ett entreprenörer kan koppla sin vision till de globala målen och på det viset låta social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genomsyra hela entreprenörerets affärsmodell.

 

 

Louise Hård af Segerstad är en resiliensexpert och forskningskommunikatör. Hon har bland annat arbetat med resiliensanalys av kommunal livsmedelsförsörjning och utbildat många olika verksamheter kring vad hållbarhet är i en föränderlig, komplex värld. Louise är konsult inom hållbar utveckling och resiliens vilket innefattar att bidra med spetskompetens och stötta organisationer att utveckla sitt hållbara entreprenörerande. Albaeco är en fristående, icke-vinstdrivande organisation som i över 20 år arbetat som en brygga mellan forskningen och olika samhällsaktörer. Vi var med vid grundandet av Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet och har genom åren samverkat med forskare där och deras internationella nätverk.

 

Albaeco arbetar med att omvandla vetenskap till vetskap; att översätta svårgripbara forskningsrön till kommunicerbara insikter om samspelet mellan människan, naturen och samhället. Vi jobbar med hållbar utveckling på ett sätt så att människans beroende av ekosystemen alltid finns med i bilden, och med ett perspektiv som inkluderar förändring som en del av systemet – dvs resiliens.

 

 

När, var och hur mycket?

Upplandsbygd finansierar programmet och deltagandet är kostnadsfritt. Programmet består preliminärt av:

  • Kick-off och seminarier under perioden mars 2023- juli 2024

  • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under 2023 och 2024

  • Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024

  • Avslutande event och inspirationskonferens i juni 2024

 

Hur ansöker jag?

Ansökningsblanketter finns tillgängliga här. Ansökningsperioden sträcker sig över hela december och januari med ansökningsstopp den 31 januari 2023. 8 entreprenörer kommer att väljas ut till detta program.

 

Vilka kan delta?

Programmet riktar sig till entreprenörer i Upplandsbygds område som har ambitioner att utvecklas på ett hållbart sätt och som vill dela kunskap och erfarenheter i grupp. Vårt område omfattar Östhammar-, Uppsala-, Knivsta och Sigtuna kommun (Ej Uppsala stad och Märsta tätort).

 

Vad får man?

• I) Kunskap och insyn i hållbar affärsutveckling, både lokalt och i ett större perspektiv. • II) Individuell coachning, rådgivning och praktiska övningar för just ditt företag eller dina idéer. • III) Resurser i form av tjänster eller produkter för att genomföra hållbar affärsutveckling. Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024 • IV) Ett nätverk med entreprenörer i området med liknade ambitioner och programledning med stora kunskaper inom hållbar affärsutveckling. • VI) Möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter med andra i området.

 

Expertråd - Pia Andersson

Pia Anderson är varumärkesstrategen som tog steget från reklam till employee-branding och vidare till hållbar affärsutveckling. Med erfarenhet från hur man bygger varumärket genom löften i reklambranschen, till hur man bygger varumärket inifrån tillsammans med alla medarbetare, ledningsgrupp och ägare, integrerar hon idag hållbarhet som en självklar del i affärsplanen som bygger varumärket i modellen 5Vtill5P. Pia har ett brinnande engagemang för hållbar affärsutveckling i både små och medelstora entreprenörer. Hon har utvecklat modellen 5Vtill5P, som i tio steg visar hur ett entreprenörer kan koppla sin vision till de globala målen och på det viset låta social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genomsyra hela entreprenörerets affärsmodell.

 

Expertråd - Louise Hård af Segerstad

Louise Hård af Segerstad är en resiliensexpert och forskningskommunikatör. Hon har bland annat arbetat med resiliensanalys av kommunal livsmedelsförsörjning och utbildat många olika verksamheter kring vad hållbarhet är i en föränderlig, komplex värld. Louise är konsult inom hållbar utveckling och resiliens vilket innefattar att bidra med spetskompetens och stötta organisationer att utveckla sitt hållbara entreprenörerande. Albaeco är en fristående, icke-vinstdrivande organisation som i över 20 år arbetat som en brygga mellan forskningen och olika samhällsaktörer. Vi var med vid grundandet av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och har genom åren samverkat med forskare där och deras internationella nätverk. Albaeco arbetar med att omvandla vetenskap till vetskap; att översätta svårgripbara forskningsrön till kommunicerbara insikter om samspelet mellan människan, naturen och samhället. Vi jobbar med hållbar utveckling på ett sätt så att människans beroende av ekosystemen alltid finns med i bilden, och med ett perspektiv som inkluderar förändring som en del av systemet – dvs resiliens.

 

När, var och hur mycket?

Upplandsbygd finansierar programmet och deltagandet är kostnadsfritt. Programmet består preliminärt av: • Kick-off och webbinarier under perioden 2023-juli 2024 • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under 2023 och 2024 • Varje företag kan söka investeringsbidrag under 2024 • Avslutande event och inspirationskonferens i juni 2024

 

Hur ansöker jag?

Ansökningsperioden sträcker sig över hela december och januari med ansökningsstopp den 31 januari 2023. 8 entreprenörer kommer att väljas ut till detta program


Visa navigering