Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Fyra Hållbarhetsnätverk

Upplandsbygds hållbarhetsnätverk är till för organisationer i de fyra kommunerna Sigtuna, Knivsta, Uppsala och Östhammar som brinner för utvecklingsfrågor kopplat till hållbar utveckling. Vår ambition är att stötta företagare och föreningar att tillsammans arbeta med lokala utmaningar kopplade till de 17 globala hållbarhetsmålen som FN har antagit i Agenda 2030. De fyra hållbarhetsnätverken arbetar med fyra av de globala målen vardera. 

Under 2019–2020 tog nätverken fram visioner för Upplandsbygd år 2030. Med visionerna som ledord arrangerade de sedan temakvällar med intressanta föredrag och diskussioner för att hitta nya lösningar för att bygga ett långsiktigt resilient samhälle.

Efter ett kortare uppehåll hade vi sedan digitala nätverksträffar under våren 2021 där vi inspirerades av lyckade genomförda projekt som Upplandsbygd finansierat.

Bli gärna medlem i våra nätverk! Du och din organisation kan vara medlem i ett eller flera av nätverken.

 

 

 

Vilket nätverk är du intresserad av?

Avatar Avatar Avatar Avatar

 


Visa navigering