Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Socialfondsprojekt

Just nu har vi inga pengar att söka i socialfonden.

För information om nya möjligheter - prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook.

 

För projekt inom lokalt ledd utveckling finansierade med pengar från socialfonden ställer EU särskilda krav på vad som ska redovisas. Leaderkontoren ska samla in uppgifter om alla projektdeltagare och redovisa uppgifter om de som får stöd, projektinriktningar och annat. 

För att uppnå detta behöver ni som driver socialfondsprojekt samla in vissa uppgifter om de som deltar i projektets aktiviteter. Läs mer om vad som behövs i de dokumenten här nedanför:

Guide om socialfondsprojekt 170621.pdf

Om projekt finansierade med pengar från socialfonden2.pdf

 

Socialfondens logotyp

Ni behöver också använda er av Europeiska Socialfondens logotyp i alla beskrivningar av projeket. Ladda hem de logotyper som ni behöver till projektet här

 

Länkar till de filer som det hänvisas till i "Om projekt finansierade av socialfonden"

Enkät till deltagare.docx

Blankett för samtycke.docx

Projektsdeltagarredovisning.xlsm (Kontakta upplandsbygd får att få korrekt version av filen)

Områdeskoderförleaderområden.pdf

Koderfördeltagarnasstatus.pdf

Kontrolleravuppgifteriexcelfiler.pdf

Registreringorganisationsnummer.docx

Rapporteringindikatorer (2).docx

Rapportering indikatorer migrantermfl.docx


Visa navigering