Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


7-10. Från LAG till Jordbruksverket

7. Kompletteringar/kansliet handlägger ansökan

Efter beredningsgruppen dyker det troligtvis upp saker som ni kan förbättra i er ansökan. När ni gjort det och skickat in eventuella kompletteringar så handlägger kansliet er ansökan vidare i systemet. Kompletteringar kan innebära exempelvis korrigeringar av budget eller underlag som offerter/prisjämförelser/tillstånd/avsiktsförklaring/bygglov och andra tillstånd/sponsoravtal/medfinansieringsintyg/andra intyg.

8. Styrelsemöte

Styrelsen poängsätter er ansökan. Om ansökan kommer upp i minst 200 poäng innebär det att ansökan kan prioriteras och gå vidare till jordbruksverket för formellt beslut.

9. Handläggning kansliet/kompletteringar

Efter styrelsemötet, om projektet blir prioriterat så handlägger kansliet ansökan färdigt i systemet. Eventuella kompletteringar kan behövas. När kansliet är klara och ni har kompletterat hamnar ansökan i kö hos jordbruksverket.

10. Jordbruksverket handlägger er ansökan och fattar beslut

Jordbruksverket handlägger ansökan och meddelar kansliet om det krävs kompletteringar. Handläggningstiden har varierat mellan 6-9 månader. Det beror på hur högt söktrycket är. Om ni vill veta hur lång handläggningstid det är för er ansökan så fråga kansliet så tar de reda på det. När handläggaren är färdig fattas ett formellt beslut och ni kan efter det köra igång med projektet.


Visa navigering