Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

I projektet Rikare vatten vill vi stödja aktörer med intresse för cirkulär produktion, Östersjöns utmaningar, samt stimulera kreativt tänkande kring naturvård och företagande inom ”blågröna” näringar (terrestra-, limniska- och marina naturresurser).

Östersjöregionen har, i mer än hundra år, haft en negativ utveckling i sin närsaltsbalans genom import av framförallt konstgödsel, djurfoder och livsmedel. Via vattendrag och reningsverk hamnar, förr eller senare, en betydande del av näringen från denna införsel först i våra insjöar och sedan i Östersjön vilket orsakar övergödning med tillhörande konsekvenser längs sin väg. I "Rikare vatten" vill vi attackera Östersjösituationen, inte genom att bota symptomen som hittills ofta gjorts, utan genom att försöka skapa ekonomiska vinningar i utvinnandet av näringsämnen från våra vattendrag och öka medvetenheten kring de osynliga värdena naturen skapar.

  Det är inte bara produkter naturen erbjuder, utan även upplevelser och välbefinnande. Efter covid och dess restriktioner är det många som återupptäckt dessa naturtillgångar. Fiske, vandring, mountainbike, bärplockning, eller helt enkelt en lugn stund i naturen är några exempel på aktiviteter som många passat på att testa eller göra mer av. Hur fortsätter vi utveckla dessa närodlade tillgångar och få dem att blomstra? Hur ser framtidens Upplandsbygd ut sett till naturupplevelser, ekosystem, besöksnäring, och hur sätter vi detta på kartan?
Östersjöregionen har, i mer än hundra år, haft en negativ utveckling i sin närsaltsbalans genom import av framförallt konstgödsel, djurfoder och livsmedel. Via vattendrag och reningsverk hamnar, förr eller senare, en betydande del av näringen från denna införsel först i våra insjöar och sedan i Östersjön vilket orsakar övergödning med tillhörande konsekvenser längs sin väg. I "Rikare vatten" vill vi attackera Östersjösituationen, inte genom att bota symptomen som hittills ofta gjorts, utan genom att försöka skapa ekonomiska vinningar i utvinnandet av näringsämnen från våra vattendrag och öka medvetenheten kring de osynliga värdena naturen skapar.

Det är inte bara produkter naturen erbjuder, utan även upplevelser och välbefinnande. Efter covid och dess restriktioner är det många som återupptäckt dessa naturtillgångar. Fiske, vandring, mountainbike, bärplockning, eller helt enkelt en lugn stund i naturen är några exempel på aktiviteter som många passat på att testa eller göra mer av. Hur fortsätter vi utveckla dessa närodlade tillgångar och få dem att blomstra? Hur ser framtidens Upplandsbygd ut sett till naturupplevelser, ekosystem, besöksnäring, och hur sätter vi detta på kartan?

Denna resa har vi påbörjat i Rikare vatten.

Läs mer under de olika flikarna ovan.


Visa navigering