Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Hållbara kommunikationer på landsbygden

22 November 
Hållbara kommunikationer på landsbygden

Är du intresserad av att skapa hållbara transportlösningar och arbetsplatser på landsbygden?

I så fall kan du bidra till arbetet med de globala hållbarhetsmålen 9 och 12 på lokal nivå!

Under den här kvällen fick deltagarna chansen att bli inspirerade av goda exempel på samutnyttjande av transportmedel och lokaler på landsbygden. De fick också träffa andra aktörer som brinner för att stärka hållbart företagande och föreningsliv på landsbygden och som vill utveckla innovativa lösningar på samhällsproblem. Kvällens diskussion behandlade ämnen som samåkning, bilpool, varudistribution och co-working spaces på landsbygden.

Dokumentationen från kvällen hittar du här: Hållbara kommunikationer på landsbygden


Visa navigering