Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

Från att slunga honung i köket till egen kursverksamhet

Vår miljö måste fortleva, har vi inte naturen kvar så har vi inte förutsättningarna för liv, så lyder den hälsomedvetna bi-odlaren Johannas motto. Tack vare programmet Hållbart Entreprenörskap har Johanna nu fått möjligheten att utveckla sin verksamhet från att slunga honung i köket till att bygga en egen lokal för tappning och kursverksamhet.

 

 

Johanna Kylin på Aicha Vitalis är en kreativ mångsysslare. Hennes verksamhet sträcker sig från handledande samtal, massage och kroppsbehandlingar, dans och kreativt skapande till – biodling! För Johanna handlar det om att bidra till friska liv för kunder och medmänniskor.

Här berättar Johanna mer om sin roll som bi-bonde och hur programmet Hållbart Entreprenörskap 2030 har gett henne möjligheten att utveckla den delen av verksamheten.

Hej Johanna, berätta mer om din bi-odling och hur du kom in på det!

För 20 år sedan ärvde jag en biodling från en släkting och gick då en biodlarkurs i Alunda. Sen skaffade jag egna bin från en biodlare i närheten och fick möjligheten att slunga honungen hos henne. En sommar invaderades bina av getingar och livet kom emellan, men intresset har hela tiden funnits där. Jag gillar dessutom att odla, och bin ingår i kretsloppet – de gör enorm nytta.

För ett par år sedan kände jag mig redo igen och gick en kurs om hur bina kan bo mer naturligt. Min nyfikenhet ledde från det ena till det andra och plötsligt var jag med bin igen!

Hur kom du i kontakt med Upplandsbygd?

Jag älskar att lära mig nya saker och har gått flera olika kurser inom biodling samt hämtat kunskap från olika Facebook-grupper. Jag förstod där att det fanns mycket mer att lära om biodling som verksamhet och när jag hörde talas om Upplandsbygd sökte jag programmet Hållbart Entreprenörskap 2030, men hade då inte förstått bredden av vad det innebar, just då hade jag bara fokus på miljöfrågorna.

Vad fick dig att inspireras till ett mer hållbart entreprenörskap?

Min biodling i Östhammars kommun är i sig redan hållbar. Var tredje tugga vi äter är ett resultat av pollinering från bin och andra pollinatörer. Utan bin som pollinerare skulle vi gå miste om många livsmedel – och det gäller inte bara frukt och grönsaker. Bina är våra viktigaste pollinatör och vi behöver fler bisamhällen i Sverige för bra skördar och närodlad mat.

Det finns även otroliga hälsofördelar med nyslungad honung, till skillnad mot importerad eller kemiskt framställd honung som kan smaka som honung men ur ett hälsoperspektiv är den raka motsatsen, en kemikalie-soppa! Honung är en av de livsmedelsprodukter det fuskas mest med. All den kunskapen jag samlat på mig vill jag sprida till andra, så det handlar inte bara om att äga bin och sälja slungad honung.

Hur har din verksamhet utvecklats sedan du blev antagen till programmet?

Jättemycket! Tack vare stödet har jag kunnat planera för en utveckling av verksamheten. Jag har gått från att slunga honung i mitt eget kök till att bygga ett slungrum där jag kan tappa upp burkar, utveckla nya produkter och hålla kurser. Jag har även fått en logotyp på plats och nästa steg är hjälp med marknadsföringen.

Vad innebär hållbart entreprenörskap för dig?

Tack vare programmet Hållbart Entreprenörskap 2030 kan jag se på hållbarhet med ett bredare perspektiv. En del är den ekonomiska delen som måste vara hållbar för att det ska fungera. Det finns inget företag som skulle drivas om det inte fanns någon ekonomi i det, men de ekonomiska systemen måste samtidigt ta hänsyn till planetens gränser och människors behov.

Genom mitt deltagande i programmet har jag även fått lyssna på otroliga föreläsare som delat kunskap om hållbart företagande, miljö och kretslopptänk. Det har varit superintressant!

Har du något tips till andra som vill driva ett mer hållbart entreprenörskap?

Det räcker inte med miljöperspektivet. För att helheten ska fungera behöver du bolla frågorna människa, miljö och ekonomi för att förstå hur de påverkar varandra. Ibland måste du sänka dina krav för att sedan kunna stötta upp miljön ännu bättre!

 

Läs mer om verksamheten här:

www.aichavitalis.com

 

Hållbart Entreprenörskap 2030 är ett program för hållbar affärsutveckling i Upplandsbygds upptagningsområde. Programmet riktar sig till entreprenörer i Upplandsbygd som har ambitioner att utvecklas på ett sätt som stärker ekosystemen.

 

 


Visa navigering