Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


5. Ansökan steg 2

Inskickad ansökan steg 1 konverteras automatiskt till ansökan steg 2.

OBS! Innan ansökan steg 2 kan göras behöver ni ha varit i kontakt med leaderkontoret för att veta vilken fond och i vilket insatsområde stödet ska sökas. 

När du fyller i din ansökan i e-tjänsten är det viktigt att du tydligt redogör för samtliga frågeställningar som finns i ansökan. Frågorna varierar en aning beroende på projektets inriktning. Många av frågorna som kommer har du troligtvis redan besvarat i samband med att du arbetade fram en projektplan. Då kan du kopiera och klistra in svaren i e-tjänsten. Glöm inte att bifoga relevanta bilagor, som t.ex. budget.

I samband med att ansökan steg 2 skickas in, skicka även oss på kansliet ett mail (kansli@upplandsbygd.se) för att meddela detta.


Visa navigering