Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Lokal ekonomi för en hållbar bygd

Välkommen på en inspirerande kväll om hur vi kan skapa en mer hållbar och attraktiv bygd
med hjälp av en lokalekonomisk analys! Med hjälp av statistik och kartläggning över lokala
resurser kan ni hitta nya utvecklingsmöjligheter och skapa ett ekonomiskt kretslopp som
gynnar både bygden och miljön.
Under temakvällen berättar vi hur en sådan process kan se ut, vilket stöd som finns att få och
dessutom får vi ta del av lyckade exempel från Upplandsbygd.

Läs temakvällens program här.

Anmäl dig till temakvällen här.

Visa navigering