Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB11 - Gräsöbacken

Projektet avser att bygga en samlingsplats, en generationspark av en yta som idag består av sprängsten och skräp. Här byggs (i etapp 1, detta projekt) ett aktivitetsområde innehållande pulkabacke och motorikområde med grillplats. I etapp 2 planeras en cykelbana för barn och en hinderbana för vuxna.

Den befintliga miljöstationen "hottas upp" och ett plank sätts upp som avskärmar och ger plats åt att kunna sprida information om bland annat återvinning och Östersjöns mående. En allmän grillplats anläggs och blir centrum för aktivitetsparken. Den blivande parken ligger strategiskt invid lca-butiken, och närhet till skolan och flerfamiljshus.

Projektinformation

Projektperiod:
2019-08-06 - 2020-12-31
Diarienummer:
UB11
Hållbarhetsnätverk:
Platsutvecklarna
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Gräsö skärgårdsråd
Kontaktpersoner:
Linda Myhrberg - grasobacken@gmail.com
Beviljat stöd:
120 000 kr


Visa navigering