Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Utvecklingscheck - 2016-30 - Bättre kanotled i Fyrisån

Projektet är en utvecklingscheck.

Projektet avser att tillgängliggöra kanotleden i Fyrisån och göra det lättare att lägga i kanoter genom att bygga en kanotramp/brygga vid ledstarten i Vattholma. De ska även göra en inventering av leden för att ta fram en plan för ytterligare insatser och tillgänglighetsarbete. Vidare ska också en folder tas fram med bra information som besvarar frågor som ofta ställs av allmänheten.

 

Kontaktperson:

Emelie Runfeldt, 073-681 68 51, emelie.runfeldt@upplandsstiftelsen.se

Projektinformation

Projektperiod:
2016-09-05 - 2017-09-30
Diarienummer:
UV-2016-30
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Upplandsstiftelsen
Kontaktpersoner:
Se informationstext om projektet
Beviljat stöd:
30 000 kr


Visa navigering