Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB3 - Skulpturstig i Österbybruk

Vänföreningen Österbybruks herrgård söker pengar för att göra en förstudie inför ett större projekt med en Skulpturstig. I förstudien som löper över sex månader ingår att göra ett antal föreläsningar, studiebesök och vandringar för att lägga en gemensam kunskapsgrund och förankra projektet på ortten med en skissutställning med de medverkande konstnärerna i Sadelmakarlängans galleri 2-24 november, samt söka fortsatta projektmedel och samverkan med andra projekt. Redan befintliga metallskulpturer av bl.a. Bruno Liljefors och Carl Eldh knyts ihop med Skultpturstigen för att även lyfta fram/ återbruka/ återuppväcka dessa. 

Bilder

Projektinformation

Projektperiod:
2019-05-20 - 2020-12-31
Diarienummer:
UB3
Hållbarhetsnätverk:
Inkluderarna
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Vänföreningen Österbybruks herrgård
Kontaktpersoner:
info@vanforeningenosterbybruk.se
Beviljat stöd:
106 250 kr


Visa navigering