Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Ung i Upplandsbygd

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling driver tillsammans med ungdomar projektet "Ung i Upplandsbygd" för att med ett innovativt och operativt arbetssätt stärka ungdomar i Upplandsbygd. Ungdomar i Upplandsbygd kommer att få prova på rollen som lokal aktör genom att driva eget initierade lokala projekt. Ungdomar kommer också att kompetensutvecklas inom praktisk tillämpning av hållbar utveckling. Målgruppen är ungdomar 13-25 år boende i Upplandsbygds geografiska område. Ett av målen är att 16 stycken hållbarhetsprojekt har initierats, drivits och slutförts av unga inom Upplandsbygd.

Mer information om Ung i Upplandsbygd och ungdomscoachen finner ni via denna länk: https://www.upplandsbygd.se/sok-projektstod/mindre-projekt/ung-i-upplandsbygd/

Projektinformation

Projektperiod:
2017-08-21 - 2020-12-31
Diarienummer:
2017-3618
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Upplandsbygds LAG
Kontaktpersoner:
info@upplandsbygd.se
Beviljat stöd:
2 948 186 kr


Visa navigering