Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Ullförmedlingen

Syftet med projektet är att skapa en digital plattform för att bidra till ökat företagande och produktutveckling hos fårägare i Uppland.
Målet med projektet är att skapa en ny tjänst och mötesplats i form av en digital plattform. Fårföretagare i Uppland ska ges möjlighet att anlita denna digitala plattform istället för att slänga sin ull.

LAG prioriterade detta projekt med motiveringen: Denna insats kan bidra till att tillgängliggöra landsbygdens resurser på ett innovativt och hållbart sätt. I Upplandsbygds verksamhetsområde finns ca 245 fårföretagare och detta projekt kan bidra till en ökad samverkan mellan dessa som i sin tur kan stärka utvecklingen på landsbygden. Det kan även öka försörjningsgraden för områdets företagare och göra så att ullen ses som en möjlighet istället för ett problem. Projektet skapar en mötesplats för konsumenter och producenter. Projektet kan även leda till att arbetstillfällen skapas på sikt.

 

Besök Ullförmedlingens hemsida för mer information och fler kontaktuppgifter: www.ullformedlingen.se

Länk till artikel publicerad av SVT: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tonvis-med-svensk-farull-slangs-men-nu-okar-intresset-fran-modeindustri-och-hantverkare

 

Bilder

Projektinformation

Projektperiod:
2018-08-08 - 2019-09-30
Diarienummer:
ULLU-027
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Svensk ullförmedling ek. för.
Kontaktpersoner:
Fia Söderberg - fia@ullformedlingen.se
Beviljat stöd:
1 162 833 kr


Visa navigering