Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB24 - Vattenbesparande Tekniker Järlåsa

Syftet med projektet är att inhämta och sammanställa kunskap om vattenbesparande tekniker, återanvändning, bevattning i samband med odling. Exakt vilka tekniker och metoder som kommer få fokus bestäms utifrån de intressen som finns hos deltagande Järlåsabor. Denna kunskap ska sedan spridas vidare till Järlåsaborna genom ett utbildnings- och informationsmöte samt ett enklare informationshäfte. Projektets syfte är att ta vara på det lokala intresse som finns för vattenbesparing, svetsa samman de ideella aktörerna i arbetsgruppen och skapa förutsättningar för ett fortsatt engegemang i frågorna även efter projektets avslut och ett fortsatt arbete inom gruppen samt en utökning av gruppen om intresse uppstår. Projektets mål är att stimulera och inspirera fastighetsägare i Järlåsa till ett ändrat beteende men framförallt till att införa vattenbesparande tekniker i sina trädgårdar.

Projektets mål i förlängningen är att få en bättre resurshushållning med vatten, öka möjligheten för boende i Järlåsa (både med egen brunn och anslutna till kommunalt vatten) trots små vattentillgångar samt underlätta och möjliggöra lokal odling trots minskad nederbörd sommartid till följd av klimatförändringar.

Projektinformation

Projektperiod:
2020-03-16
Diarienummer:
UB 24
Hållbarhetsnätverk:
Återvinnarna
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Kontaktpersoner:
Caroline Holm, caroline@wrs.se
Beviljat stöd:
120 000 kr


Visa navigering