Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Gården som pedagogisk arena

Projektet vill under två års tid utveckla verksamhet som ger en högre livskvalitet och rikare fritid för barn och ungdomar samt skapa en generationsöverskridande mötesplats - målet är att bedriva, pröva och utveckla Gården som pedagogisk arena. Pedagogisk för att det finns ett övergripande pedagogiskt förhållningssätt för all verksamhet. De kommer att använda en gård, dess miljö och omgivningar samt de djur som bor på gården som stöd för lärandet. Nästan allt arbete kommer att ske utomhus och metoden att arbeta utomhus med lärande benämns som utomhuspedagogik och är applicerbar på olika sammanhang och målgrupper. De använder gården som en arena – som en scen där de utvecklar verksamhet för att kunna ta emot olika grupper av barn och ungdomar och möta deras olika behov.

 

 

 

Projektinformation

Projektperiod:
2018-04-27 - 2020-12-31
Diarienummer:
LLU-020
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Sigtuna kommun
Projektägare:
FRKK - Fjord- och frititshästens rid och körklubb
Kontaktpersoner:
Pernilla Öhman - pernilla.ohman@hotmail.com
Beviljat stöd:
1 743 000 kr


Visa navigering