Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Utvecklingscheck - 2016-33 - Gula skolan Skånela Sockenförening

Projektet är en utvecklingscheck.

Projektet avser att fixa i ordning de rum som disponeras av Skånela Sockenförening. Möteslokalen ska digitaliseras och göras mer ändamålsenlig. Avsikten är att förbättra och tillgängliggöra och göra det möjligt för företag, föreningar och även privatpersoner att nyttja lokalerna.

 

Kontaktperson:

Lars Andersson, mob: 070-557 87 40

Projektinformation

Projektperiod:
2016-11-01 - 2017-08-01
Diarienummer:
UV-2016-33
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Sigtuna kommun
Projektägare:
Skånela sockenförening
Kontaktpersoner:
Se informationstext om projektet
Beviljat stöd:
45 000 kr


Visa navigering