Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Mobilt projektkontor - Uppsökarna

Syftet med projektet är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling genom att öka kunskapen om Agenda 2030 och samhällets satsningar för ökad hållbarhet, stärka lokala aktörer och främja fler hållbara lokala utvecklingsprocesser. Det görs genom att utveckla en uppsökande arbetsmetod som vi kallar för ett mobilt projektkontor.  Det mobila kontoret som skapas bemannas i grunden av personer som jobbar med landsbygdsutveckling på Uppsala kommun tillsammans med tjänstepersoner från andra förvaltningar med kunskap om frågor som berör landsbygden och hållbar samhällsbyggnad.

 Projekt Uppsökarna har som huvuduppgift att hjälpa lokala organisationer på landsbygden med kunskap om hållbar utveckling och information om vilka möjligheter som finns till finansiering av hållbara lokala utvecklingsprocesser. Inom projektet finns det även medel tillgängligt för insatser till föreningar, till exempel marknadsföring av bygdedagar, hållbara evenemang och upprustning av möteslokaler. Det finns många källor till finansiering för goda utvecklingsidéer, men som privatperson, företag eller förening är kännedomen om stöd ofta låg. Genom projektkontorets kompetens kan de stöd som finns utnyttjas i högre grad.


Projektet är prioriterat av LAG men har ännu inte fått beslut av Jordbruksverket.

 

Projektinformation

Projektperiod:
2018-10-31 - 2022-10-31
Diarienummer:
ULLU-029
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Uppsala kommun
Kontaktpersoner:
Emma Ringqvist - emma.ringqvist@uppsala.se
Beviljat stöd:
3 542 873 kr


Visa navigering