Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB17 - Hus på landsbygden

Östhammars kommun är en stor kommun till ytan. Idag bor en tredjedel av kommuninvånarna på landsbygden. Det finns alltså en livskraftig och attraktiv landsbygd i Östhammars kommun. Samtidigt vet man att många framförallt äldre fastigheter står outnyttjade. För att ytterligare vitalisera landsbygden och för att skapa kompletterande möjligheter för unga i kommunen, vill projektet både inventera hur många outnyttjade hus som finns på landsbygden och sedan se vad som kan göras får att husen ska "komma till liv igen".

Projektet ska samarbeta med föreningar, fastighetsmäklare, banker och lokala LRF för att hitta hus på landsbygden som idag står outnyttjade. Kan dessa identifieras, kontakta ägarna och erbjuda nätverk och hjälp att "komma vidare", så finns det nya möjligheter för såväl människor som för företag att utvecklas och förverkliga sina drömmar.

Projektinformation

Projektperiod:
2019-08-14 - 2020-12-31
Diarienummer:
UB17
Hållbarhetsnätverk:
Innovatörerna
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Östhammar kommun
Kontaktpersoner:
Camilla Strandman - camilla.strandman@gmail.com
Beviljat stöd:
120 000 kr


Visa navigering