Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB12 - Knutmassotema Gimotorg - valonsk tradition

Projektet planerar att göra Gimo torg ännu mer levande genom att plantera ett antal bänkar och Knutmassogubbar. Här handlar det om obehandlade träskulpturer, fria från underhåll. Dessa kompletteras med ett audiologiskt innehåll, med budskap om Knutmassos historia kopplade till hållbarhet inom olika områden.

 

Ortens träsnideskonstnär får i uppdrag att tillverka 3 större och 14 mindre figurer, de senare symboliserar publik. Figurerna tillverkas i ek.

En tävling för skolungdomar uppmanar till att rita lämpliga bänkar, varav konstnären väljer ut de tre bästa förslagen. Den gröna miljön på torget kompletteras med perenna växter, i syfte att skapa mångfald och göra området fritt frän löpande underhåll.

 

Den nya torgytan kommer också att lämna utrymme för tre marknadsbord för lokal­producerade varor. Satsningen stödjer den av Östhammars kommun redan påbörjade avsikten att göra centrum i Gimo ännu mer intressant för gångtrafik.

 

 

Projektinformation

Projektperiod:
2019-08-06 - 2020-12-31
Diarienummer:
UB12
Hållbarhetsnätverk:
Innovatörerna
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Gimo hembygdsförening
Kontaktpersoner:
Anders Vidén - 017340078@telia.com
Beviljat stöd:
117 500 kr


Visa navigering