Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Landsbygdens säkerhets- och miljövärden samt lokal mötesplats och företagsamhet

Projektet avser att ordna vägbelysning till en mötesplats/ideell fritidsgård och även till en pendlarparkering på 288 meter privat väg inom byn, till busshållplatserna på väg 600 och till skolskjutshållplatsen.

LAG beslutar att prioritera ansökan då projektet har goda möjligheter att stärka kontakten mellan unga och gamla. Projektet förbättrar belysningen runt en av byns centrala mötesplatser samt vid byns busshållplats. Sammantaget förväntas insatserna förbättra livskvalité och säkerhet samt stimulera en ökad kollektivtrafik till gagn för miljön.  

 

Projektet är genomfört och avslutat

Med ideella krafter grävdes först en lång ränna för kablar och sen 18 hål. Efter det sattes plintar ner och 18 vackra gatulampor pryder nu den 300 meter långa vägen.

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling träffade Jerker och Leif för en intervju. De berättade att slutresultatet är att barn och ungdomar har fått en bättre livskvalitet. Barnen är grunden till allting och detta projekt hade inte blivit av utan ungdomarna. Positivt att göra det bättre och trevligare för både barn och vuxna att åka kollektivt. En annan aspekt är att det gjort så att fler vågar gå själva till busshållplatsen när det är mörkt. Ett barn hade sagt ”jag går till busskuren 5 min tidigare för att det är så mysigt att stå där”. De har också märkt att fler barn är ute och cyklar på vägen, vilket är en stor skillnad mot förr.

Bilder

Projektinformation

Projektperiod:
2016-02-05 - 2018-12-31
Diarienummer:
2016-564
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Uppsala kommun
Projektägare:
Drälinge byalag och vägförening
Kontaktpersoner:
Leif Tilgus - leiftilgus@hotmail.com
Jerker Sannervik - sannervik@gmail.com
Beviljat stöd:
83 806 kr


Visa navigering