Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB2 - Holmen-kollen

Projektet genomförs på Raggarön, en ö i norra Roslagen. De kommer att ta fram och sätta upp skyltar på historiskt intressanta platser utefter stigar för att öka kunskapen om hur livet en gång var på Raggarön. De ska även köpa in bänkar och iordningsställa parkeringsplatser. Målet är att tillgänglighetsanpassa så att även personer med rörelsehinder kan ta sig fram obehindrat.

Föreningen har även sökt andra bidrag för att rusta upp och tillgängliggöra de gamla stigarna som håller på att växa igen. Det finns även planer på att ta fram en broschyr som visar på de olika stigarna med besökspunkter och rastplatser. Genom att iordningställa nya stigar och vandringsleder samt röja fram gamla stigar och vägar vill föreningen inspirera till en rörligare fritid, vilket är positivt för boende och besökande på Raggarön.

Projektinformation

Projektperiod:
2019-05-13 - 2020-12-31
Diarienummer:
UB2
Hållbarhetsnätverk:
Platsutvecklarna
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Raggarö hembygdsförening
Kontaktpersoner:
raggaro30@gmail.com
Beviljat stöd:
82 705 kr


Visa navigering