Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB20 - Kolonilotter i Österbybruk

Under sommarhalvåret 2018 påbörjades Odlingsprojektet i Österbybruk. Initiativtagare var den kyrkliga församlingen, med stöd från företagare och Östhammars kommun. Under hösten utökades den ekologiska odlingsytan med 300 kvm. På kort tid bar området blivit en populär samlingsplats för såväl befintliga- som nysvenskar. Här finns kvinnor och män, barn och vuxna i en härlig gemenskap.

 

Med detta projekt vill de utveckla det ideella projektet genom bl.a. inköp av en vattenpump för att starta upp bevattningen från den intilliggande Oppdammen. Vattnet kan då levereras med självtryck "hävert", vilket innebär att ingen el behövs för att försörja odlingarna med vatten. Det finns också behov av att köpa in slang och kopplingar samt staket som skyddair odlingarna från viltskador. De vill också satsa på ett mindre växthus med solpaneler i syfte att förlänga växtsäsongen samt att kunna odla fram en större mångfald av olika livsmedel. Vidare vill de också starta upp workshops som kan tillföra mer kunskap i odling och växtförädling samt matlagning med fokus på hållbarhet och mångfald.

 

 

Projektinformation

Projektperiod:
2019-08-29 - 2020-12-31
Diarienummer:
UB20
Hållbarhetsnätverk:
Återvinnarna
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Dannemorabygdens församling
Kontaktpersoner:
Paul Sandberg - paulsandberg@telia.com
Beviljat stöd:
69 058 kr


Visa navigering