Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB6 - Kulturcentrum, Järnboden sommaren 2019

Projektet vill väcka nyfikenhet och upptäckarglädje, inspirera till nya erfarenheter och bredda kunskapen om konst och allas rätt att uppleva den.
De vill under några sommarmånader skapa ett levande kostnadsfritt kulturcentrum i Järnboden, Harg. 22 juni – 4 augusti 2019.


Värdet för Östhammars invånare och att ha ett litet konstcentrum att besöka under sommaren är stort. De riktar sig till barn, tonåringar och vuxna och erbjuder kvalitativa kulturupplevelser med hög kvalité. 11 Medlemmar i föreningen kommer att sätta upp sina egna utställningar. Varje dag guidas besökare genom utställningarna av en av konstnärerna och får en inblick i husets och Hargs bruks historia. De kommer bland annat att hålla en workshop en dag/vecka där besökare får skapa under konstnärlig ledning och delta i vårt projekt "kreativa skapelser". Deltagarna kommer också att få bygga ”bihotell”. Musikaftonar kommer också att hållas.

Bilder

Projektinformation

Projektperiod:
2019-06-04 - 2019-12-31
Diarienummer:
UB6
Hållbarhetsnätverk:
Inkluderarna
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Föreningen KONSTVARNING
Kontaktpersoner:
Camilla Holewa, Marianne Gustafsson - grafikmarjan@hotmail.com
Beviljat stöd:
49 300 kr


Visa navigering