Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - LLUST

LLUST – LEDANDE, LÄRANDE, UTVECKLANDE, STÖDJANDE MED TIMING 

Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling driver det LAG-ägda projektet LLUST för att arbeta med de mest aktuella ämnesområdena för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling. LLUST kommer att ta sig an de 17 globala hållbarhetsmålen som är en del av Agenda 2030. Projektets mål är att bygga fyra team som vardera ansvarar för 4 till 5 av de 17 globala målen. Teamen ska bestå av aktörer som ideellt och/eller professionellt är engagerade i utvecklingsfrågor i Upplandsbygd och som vill arbeta med att hitta sätt att arbeta lokalt med de globala målen. Teamen kommer att arrangera temakvällar som lyfter ett eller flera av de av FN utsett viktigaste framtidsutmaningarna och ge målen en lokal vinkel. LLUST-projektet fokuserar därigenom på hur kan vi i Upplandsbygd kan arbeta för att nå dessa globala mål. 

Projektledaren för detta projekt är Emma Mattila

Projektinformation

Projektperiod:
2016-08-31 - 2020-12-31
Diarienummer:
2016-5736
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Upplandsbygds LAG
Kontaktpersoner:
emma.mattila@upplandsbygd.se
Beviljat stöd:
3 541 185 kr


Visa navigering