Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Ungdomsprojekt - UU12 - Upprusta Unkan

Syftet med detta projekt är att ge mer plats till ungdomarna i Österbybruk genom fritidsgården ”Unkan”. Genom att upprusta ett rum i den oanvända övervåningen får ungdomarna ett lugnare utrymme för att slappna av och spela spel etc. Det behövs både viss renovering samt ny utrustning i för att kunna utnyttja rummet. Östhammars kommun har kommunicerat en vilja och möjlighet att åtgärda behov av nytt golv, nya innerdörrar och nytt fönster givet ett godkännande av projektansökan samt att statusbesiktning inte stoppar åtgärden.

Projektinformation

Projektperiod:
2019-12-09
Diarienummer:
UU12
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Österbybruk Ungdomsgård
Kontaktpersoner:
Pontus Gunnarsson, pontus@upplandsbygd.se
Beviljat stöd:
20 000 kr


Visa navigering