Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB5 - Sveriges främsta och mest hållbara cykeldestination

Sigtuna Sports Club vill etablera Sigtuna som Sveriges främsta cykeldestination. Genom att etablera Sigtuna som Sveriges främsta cykeldestination kommer den aktivitetsbaserade turismen till staden öka och så kallad "hemester" öka där svenskar väljer Sigtuna som besöksdestination istället för utlandsresor. När besöksnäringen växer ökar även intäkterna till kommunens företagare.

Projektet avser att anlita konsult för detaljplanering och framtagning av ritningar och kostnadsunderlag för XCO­bana, mountainbikestig mellan Uppsala och Sigtuna, mountainbikeleder i Hällsboskogen samt en rekreatioinsled förbi slott och herrgårdar för turister och familjer. De avser även att anlita en landskapsarkitekt för att detaljplanera förutsättningar för en rik flora och fauna kring XCO-banan samt ta fram skyltprogram för både XCO-bana, mountainbikestigar och rekreationsleder.

Projektinformation

Projektperiod:
2019-05-21 - 2020-12-31
Diarienummer:
UB5
Hållbarhetsnätverk:
Platsutvecklarna
Geografiskt område:
Sigtuna kommun
Projektägare:
Sigtuna sports club
Kontaktpersoner:
Fredrik Jonson - info@sigtunasportsclub.se
Beviljat stöd:
110 000 kr


Visa navigering