Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Förstudie integration Upplandsbygd

Förstudien syftar till att nyanlända och nya medborgare i Upplandsbygd får möjlighet att integreras i det svenska samhället och möjlighet att delta i meningsfull sysselsättning. På fyra orter, en i respektive av Upplandsbygds kommuner, kartläggs vilka möjligheter som finns för att starta verksamhet genom bland annat socialt företagande för att ta tillvara på de resurser som invånarna på orten har samt tillgodose de behov som finns. Kartläggningen på orten görs med hjälp av metoden etableringsanalys som Coompanion har tagit fram som ett första steg för att initiera sociala företag på mindre orter.

Projektinformation

Projektperiod:
2016-12-14 - 2019-12-31
Diarienummer:
ULLU-002
Hållbarhetsnätverk:
Inkluderarna
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling
Kontaktpersoner:
Sven Uhlås, sven.uhlas@upplandsbygd.se
Beviljat stöd:
630 432 kr


Visa navigering