Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Ungdomsprojekt - UU20 - Friluftsliv i Knivsta

Syftet med projektet är att inkludera/integrera ungdomar. Genom att föra samman grupper från olika socioekonomisk bakgrund har projektet som målsättning att ungdomar skall få lära av varandra, hitta likheter och olikheter, men framförallt att bygga ett tryggt och öppet kamratskap oavsett bakgrund. Detta kommer faciliteras genom gemensamma aktiviteter som alla kopplar an till friluftsliv och den svenska naturen.

Fritidsledare Ziad är fritidsledare i Knivsta kommun och initiativtagare till denna satsning. På Knivsta kommuns hemsida finns mer information för den som är intresserad av att veta mer: https://knivsta.se/uppleva-och-gora/fritid-for-barn-och-unga/friluftsprojekt-z-squad

Projektinformation

Projektperiod:
2020-10-26
Diarienummer:
UU20
Hållbarhetsnätverk:
Inkluderarna
Geografiskt område:
Knivsta kommun
Projektägare:
Kontaktpersoner:
Pontus Gunnarsson, pontus@upplandsbygd.se
Beviljat stöd:


Visa navigering