Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Utvecklingscheck - 2016-22 - Grunda Havsvikar

Projektet är en utvecklingscheck.

Projektet har för avsikt att genom vassröjning öka vattenomsättningen och minska på växtbundet kväve och fosfor. Detta ska göras i Högklykeviken och Måsstensfjärden samt i anslutning till vikarnas till/avflöden. Vassen kommer att transporteras bort och förbrännas. Efter förbränning återföres askan med sitt mineral och fosfor till skogsmark för att stimulera skogstillväxt.

 

Kontaktperson:

Erik Fellenius, 073-093 44 49, erikfellenius@gmail.com

Projektinformation

Projektperiod:
2016-06-29 - 2017-03-01
Diarienummer:
UV-2016-22
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Högklykeviken-Rostens Vattenvårdsförening
Kontaktpersoner:
Se informationstext om projektet
Beviljat stöd:
50 000 kr


Visa navigering