Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Alternativa livsmedelsnätverk i Uppland

Projektet handlar om investeringen i en studie rörande ett potentiellt alternativt livsmedelsdistributionsnätverk i Uppsala och närliggande landsbygd. Det kommer bygga på och utveckla nätverken som har etablerats av Bramaten ek för och Bramaten Community (ideell förening) under 2017 som ett studentprojekt som sammankopplar bönder med konsumenter från staden på en periodisk och per beställningsbasis. Bramaten är ett gemenskapsprojekt som går utöver att endast förse konsumenter med ekologisk, lokal mat. Detta projekt tar också hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter genom att stödja småproducenter och småskaliga gårdar och att väcka uppmärksamhet kring vikten av landsbygden som inte bara hjälper till etableringen av hållbara matsystem utan även hållbara kommuner och regioner.

Förutom att skapa jobb eftersom efterfrågan på hållbara lokala produkter ökar och att detta leder till ökningen och utvecklingen av nya matkooperativ, skapar detta en starkare relation mellan landsbygden och staden, nämligen en starkare relation mellan småproducenter och konsumenter.

 

 

Projektinformation

Projektperiod:
2018-01-23 - 2020-08-31
Diarienummer:
ULLU-043
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Bramaten ek.för.
Kontaktpersoner:
Kristina Korcekova - kkorcekova@gmail.com
Beviljat stöd:
318 072 kr


Visa navigering