Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB21 - Tätortsnära gröna stråk i Österbybruk

Syftet med projektet är att tillgängliggöra tätortsnära natur i Österbybruk genom att röja upp stigar och bygga spänger, broar samt stocksittbord. Genom att frihugga biologiskt värdefulla träd och synliggöra dom kommer projektet stärka befintliga ekologiska värden. I samarbete med civilsamhället kommer projektet informera om området genom skolaktiviteter och skyltning.

Projektet drivs av Films SK och omfattar Kärleksstigen, Kulturstigen/Gula stigen och Karmdammen Runt. Även Harvikadammen inkluderas på kartan och det ska även sättas upp vägvisare dit.

 

Besök projektets facebooksida "Tätortsnära Gröna Stråk i Österbybruk". Där kommer det att läggas upp information om kommande möten, arbeten och resultat.

Bilder

Projektinformation

Projektperiod:
2020-07-02
Diarienummer:
UB21
Hållbarhetsnätverk:
Platsutvecklarna
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Films SK
Kontaktpersoner:
Stefan Skoglund, paddelochpedal@gmail.com
Beviljat stöd:
99 180 kr


Visa navigering