Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Småprojekt Uppbyggarna - UB13 - Grönt klassrum

Projektet ska tillsammans med elever och fritidspedagoger under vårtermin visa på hur det är möjligt att odla näringsrika mikrogrönt, kryddor och sallad utan jord i skolan. S:t Gertrud skola i Sigtuna är vald som pilotskola. Odlingen handleds 1 ggr per vecka på plats i skolan av personal från LokaltOdlat. Projektet har även som mål att utbilda barn och ungdomar om tidsperspektiv för framställning av livsmedel, då främst sallad och bladgrönt. Genom att odlingen sker utan jord kan projektet även visa på att det är fullt möjligt för alla, utan behov av mark, att odla egna färska kryddor och sallad i liten skala hemmavid.

Projektinformation

Projektperiod:
2019-08-06 - 2020-12-31
Diarienummer:
UB13
Hållbarhetsnätverk:
Återvinnarna
Geografiskt område:
Sigtuna kommun
Projektägare:
LokaltOdlat Sverige AB
Kontaktpersoner:
Maja DeBernardo - maja@lokaltodlat.se
Beviljat stöd:
119 932 kr


Visa navigering