Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Oland visar i Alunda 2017

Oland visar har anor tillbaka till 1926 med olika inriktningar varje gång det genomförts, där fokus alltid varit att visa upp och främja Olandsbygden. Olandvisar i Alunda 2017 kommer likt tidigare upplagor syfta till att främja bygden, denna gång har vi valt att rikta in oss på bygdens barn, ungdomar och unga vuxna. Under 11-13 Augusti 2017 vill vi skapa möjlighet för bygdens barn, ungdomar och unga vuxna att möta ideella
föreningar och organisationer i bygden för att visa på den mångfald av fritidsaktiviteter det finns i vår bygd. Vi vill specifikt rikta in oss på verksamheter som aktiverar barn och ungdomar fysiskt i olika idrotter och liknande för att främja barn och ungdomar fysiska och mentala hälsa. Projektet beviljades stöd till främst musikunderhållning under detta evenemang.

Projektinformation

Projektperiod:
2016-12-17 - 2018-12-31
Diarienummer:
LLU-018
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Kontaktpersoner:
Erik Hedman - olandvisar2017@gmail.com
Beviljat stöd:
423 954 kr


Visa navigering