Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Internationellt projekt - Transition Towards Resilient Countrysides around the Baltic Sea (TTRC)

Tillsammans med sju andra LEADER-föreningar i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige kommer vi i detta projekt att utforska hur vi kan möta framtidens utmaningar tillsammans. Hur ställer vi om verksamheter och bygder för att inte belasta våra ekosystem och hur kan vi tillsammans minska belastningen på vårt gemensamma hav – Östersjön. I projektet med namnet "Transition Towards Resilient Countrysides" (förkortat TTRC) samlar vi personer och organisationer som arbetar med bioekonomi och nyskapande verksamheter inom blåa och gröna näringar. Vi kommer att arrangera digitala möten, studiebesök och resor för att byta erfarenheter mellan aktörerna i de olika länderna. Projektet finansieras med medel från Svenska Institutet.

Projektinformation

Projektperiod:
2021-10-01 - 2023-03-31
Diarienummer:
TTRC 01581/2021
Hållbarhetsnätverk:
Fler nätverk
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling
Kontaktpersoner:
Emma Matilla
emma.mattila@upplandsbygd.se
Beviljat stöd:
499 951 kr


Visa navigering