Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Stort projekt - Rikare vatten

Projektet är prioriterat av LAG men ännu ej godkänt av jordbruksverket.

 

I projektet ”Rikare vatten” vill vi stödja aktörer med intresse för cirkulär produktion, Östersjöns utmaningar, samt stimulera kreativt tänkande kring naturvård och företagande inom ”blågröna” näringar (terrestra-, limniska- och marina naturresurser). Projektets ryggrad består av att utforska möjligheten att, via musslor och vass, återföra näringsämnen från vattendrag till landbaserad produktion. Vass binder effektivt upp
avrinnande näringsämnen i ett sista led innan de når våra vattendrag. Väl där har musslor en god förmåga att filtrera vattnet i jakt på näring genom, främst, växtplankton. I och med att dessa ”naturfilter” vanligtvis inte skördas och brukas fungerar dessa, mer eller mindre, enbart som en uppsamlingsplats för näring på vägen mot Östersjön. I denna del av projektet vill vi undersöka möjligheten att återföra dessa resurser till landbaserad produktion. Detta främst genom att utveckla nya tekniker för förädling till foder, där vass sedermera ska utvärderas som foder till sinlagda kor, kvigor och hästar, och musslor till hund, kravhöna/broiler, fisk och ev. andra djur som katt och gris. Även andra användningsområden kommer undersökas, exempelvis vassens potential som sugrör, insektshotell och vasstak, samt musslornas skal som möjlig kalktillsats i trädgårdsjord, ingrediens i skönhetsprodukter, och eventuellt inom mänsklig kost.

Projektinformation

Projektperiod:
2020-04-07 - 2023-04-30
Diarienummer:
ULLU-089
Hållbarhetsnätverk:
Återvinnarna
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling
Kontaktpersoner:
Pontus Gunnarsson, pontus@upplandsbygd.se
Beviljat stöd:
2899830 kr


Visa navigering